English For Life Elementary Wrokbook PDF

English for Life Elementary Workbook PDF

English for Life Elementary Workbook her derse 80 sayfalık ekstra uygulama ayırmıştır. Uygulama sayfaları dilbilgisi tablolarını, yazma alıştırmaları, uygulama ve öğrenme kutuları ile her dört dersin ardından bölümleri özetler. Tom Hutchinson, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan’da İngilizce öğretti ve dünya çapında birçok başka ülkede öğretmenlik kursları verdi. Birkaç yıl İngiliz Lancaster Üniversitesi Enstitüsünde ders verdi. LINK: English for […]