Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları Şarkılarım

Sevgi Çiçekleri Çocuk ve Gençlik Şarkıları ŞarkılarımMüzik eğitiminde dinleme etkinliğinin öğrenci başarısını derse olan ilgi düzeyini ve motivasyonunu artırdığı bilinmekte, müzik dersinin görsel işitsel materyallerle desteklenmesi öğrenci başarısında derse olan ilgi düzeyinde ve motivasyonunda olumlu değişmeler gerçekleştireceği düşünülmektedir. Dinleme söyle ve çalma müziksel algı müziksel yaratıcılık ve müzik kültürü öğrenme algılarındaki hedeflere ulaşılmasında derse ilişkin […]