Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İCMA

Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İCMA
Bu araştırma, icmanın hicri ilk iki asırda nasıl algılandığını ve bu çerçevede yapılan tartışmaları konu edinmektedir.

İcmanın ortaya çıkış süreci, ancak sünnet ile re’y arasındaki rekabet bağlamında sağlıklı bir zemine oturtulabilir. Zira sünnet-rey-icma kavram üçlüsü arasında ilk iki asırda işleyen diyalektik meselenin can alıcı noktasını teşkil eder. Bu maksatla mezkur üç kavramın birbiriyle bağlantılı olarak geçirdiği serüven yakından izlenmek durumundadır. Bunun için de öncelikle sahabe ve tabiün döneminde yaşanan gelişmelerin ciddi olarak işlenmesi gerekir. Zira bu dönemde sünnet-re’y ilişkisi çerçevesinde yürütülen içtihat faaliyeti sonraki dönemlerde icmanın tartışılmasına zemin hazırlayan en önemli faktörlerden biri olmuştur.

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir