Tarihten Bugüne Başkurtlar & Tarih Dil ve Kültür Üzerine İncelemeler

Tarihten Bugüne Başkurtlar & Tarih Dil ve Kültür Üzerine İncelemelerBu kitap, İdil-Ural Türklerinden Başkurtlar üzerine, dilden tarih ve kültüre kadar geniş bir konu yelpazesinde, uluslar arası ortak çalışmanın ürünü olan yazılardan derlenmiş seçkidir. Başta Türkiye’de konuyla ilgilenenlerinki olmak üzere Avrupa’dan ve ağırlıklı olarak Başkurdistan’dan katılan bilim adamlarının çalışmaları bir araya getirilmiştir. Kitapta Başkurtların genel siyasi, […]

Hepimizin Kökeni Afrika & (Genler-Irk ve Ortak Kökenimiz)

Hepimizin Kökeni Afrika & (Genler-Irk ve Ortak Kökenimiz)Dünyaca tanınan bilim yazarı Steve olson, dört kıta boyunca yapılan yolculukta, modern insanların kökenini ve atalarımızın geçmiş on beş yıl içinde bütün dünyada yaptıkları göçlerin izini sürmektedir. Olson, çok çeşitli kaynakları kullanarak, son genetik çalışmaları, dilbilimsel verileri ve arkeolojik bulguları da içeren, modern insanlar arasındaki hayret verici birliği […]

Modern Kürt Tarihi

Modern Kürt Tarihi“…etkileyici ve önemli bir başarı…” New Statesman and Society“…Kürtleri anlatan en iyi ve bu kadar ayrıntılı tek tarih kitabı…Ortadoğu ile ilgilenen herkesin kitaplığında bulunmalı.” Washington Post Book World Bir Ortadoğu uzmanı olan David McDowall; 19 yy’dan günümüze kadar Kürtlerin bu ayrıntılı tarih kitabında, mücadelenin eski ve yeni durumu, Kürt toplumundaki yerel rakiplerin önemi […]

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi Kronoloji

Şerefname II / I (4) & Kürt Ulusunun Tarihi KronolojiBirbiri ardı sıra dünya sahnesine çıkan halklar arasında, tarihsel ihtişamlarına tanıklık eden üstün nitelikli eserlerle anıları en uzak geleceğe aktarılanlar vardır; örneğin Mısırlılar gibi; onların anayurdu aynı zamanda felsefenin de beşiği olarak kabul edilir. Yunanlar ve Romalılar gibi başka uluslar da sanat ve bilimdeki ilerlemeleriyle, yasaları […]