Alem-i İslam ve Japonya’da İslamiyet’in Yayılması (2 Cilt Takım)

Alem-i İslam ve Japonya’da İslamiyet’in Yayılması (2 Cilt Takım)Bir gün Tokyo etrafında dolaşmakta idim, ahbaptan biri tesadüf ederek “Şu Köyde bir Türk var, geçende sizinle görüşmeyi arzu ediyordu” dedi. ‘Türk’ kelimesini işittiğim gibi hemen bende bir memnuniyet hasıl oldu ki; tarif edemem, aylarca müslüman görmemişim. ‘Nerede acaba?’ diyerek adresini öğrendim. Hemen aramaya gittim. Tarif olduğu […]

Amerikan İstihbarat Belgeleriyle Kürtler (Ciltsiz)

Amerikan İstihbarat Belgeleriyle Kürtler (Ciltsiz)“Adana’daki konsolosluğumuz, Türkiye’deki Kürtler konusunda bilgi edindiğimiz en iyi kaynak.” —CIA Başkanı Stansfield Turner, Mayıs 1979 “Bağımsız bir Kürdistan hayaliyle İngiltere’nin politikalarını uzun süre körü körüne desteklemiş olan Kürtler, şimdi hayal kırıklığı içindedir.”—CIA, Ocak 1951 “Doski Reisi Sefer Ağa, bize karşı sadakatinden dolayı oğlu ve bir adamıyla birlikte İngiliz suikastçıları tarafından […]

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğuSelçuklu İmparatorluğu hususunda alanında otorite sayılan isimlerin başında gelen Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu başlıklı çalışmasında Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da artık siyasî, iktisadî ve içtimaî açıdan kök salan Türklüğün Kafkaslardan Yemen’e kadar uzanan tarihî serüvenini Sultan Melikşah’ın şahsında ve güttüğü siyasette tetkik etmiştir. Selçuklu İmparatorluğu’nun […]

Edirne Tarihi

Edirne TarihiBulgaristan’dan iltica ettikten sonra Edirne’ye yerleşen, üstâd tarihçi Osman Nuri Peremeci’nin tek baskısı 1939 yılında yapılan değerli eserinin tıpkıbasımıdır. Yazar eserin önsözünde: “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kuzey batı sınırında bir şehamet abidesi olarak duran Edirne’nin tarihini yazmak ödevini Trakya Umumi Müfettişi Sayın General Kazım Dirik, iki yıl önce bana verdiği zaman, bu işi başarabilecek miyim […]

Kuzey Karadeniz Türkleri

Kuzey Karadeniz TürkleriTürkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki Türk nüfusun yaklaşık üçte ikisi Eski Sovyetler Birliği topraklarında yaşamaktadır. Bu coğrafyada yaşayan Türk topluluklarının yüzde 15’i Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde bulunmaktadır. Orta Volga (İdil) ve Güney Urallar arasında bulunan bölgede de Türk toplulukları yoğun olarak yaşamaktadır. Türk topluluklarının yoğun olarak yaşadıkları bir diğer bölge de Sibirya’dır. Eski […]