Lineer Cebir Ders Notları

Lineer Cebir Ders Notları PDF İndir

Dilerseniz indirerek dilerseniz indirmeden okuyabileceğiniz PDF formatındaki Lineer Cebir Ders Notlarını sizlerle paylaşıyoruz. Eğer beğendiyseniz sayfanın sonundaki yorum panelini kullanarak yorum yapıp bize destek olun.

Doğrusal cebir başarılı bir teori olduğundan, yöntemleri matematiğin diğer bölümlerinde geliştirilmiş ve genelleştirilmiştir. Modül teorisinde, biri skalar alanını bir halka ile değiştirir. Doğrusal bağımsızlık, kapsam, temel ve boyut kavramları (modül teorisinde rank olarak adlandırılır) hala mantıklıdır. Yine de, doğrusal cebirden gelen birçok teorem modül teorisinde yanlış olur. Örneğin, tüm modüllerin bir temeli (bunlara ücretsiz modüller denir) yoktur, serbest modül sırası mutlaka benzersiz değildir, bir modülün doğrusal olarak bağımsız olan her alt kümesi temel oluşturmak üzere genişletilebilir ve her alt küme Alanı kapsayan bir modülün temelini oluşturuyor.

Çok çizgili cebirde çok değişkenli doğrusal dönüşümleri, yani birçok farklı değişkenin her birinde doğrusal olan eşlemeleri göz önüne alır. Bu sorgu dizisi doğal olarak ikili uzay fikrine yol açar, v * vektörel doğrusal haritalarından oluşan vektör uzayı fikrini verir: F → V → F, skalerlerin alanıdır. Çok çizgili haritalarda T: Vn → F, V * elemanlarının tensör çarpımlarıyla tanımlanabilir.

Vektör ekleme ve skaler çarpma işlemine ek olarak, bir bilineer vektör ürünü V × V → V varsa, vektör uzaya bir cebir denir; Örneğin, ilişkisel cebirler, bir yardımcı vektör ürünü olan cebirlerdir (kare matrislerin cebri veya polinomların cebiri gibi).

Fonksiyonel analiz, lineer cebir metotlarını matematiksel analiz yöntemleriyle karıştırır ve Lp uzayları gibi çeşitli fonksiyon uzaylarını inceler.

Temsil teorisi, cebirsel cisimlerin vektör uzayları üzerindeki eylemlerini, bu cisimleri matris olarak temsil ederek incelemektedir. Bunun mümkün olabileceği tüm yollarla ilgileniyor ve cebrin tüm dönüşümleri altında altuzayları değişmez bularak bunu yapar. Özdeğerler ve özvektör kavramı özellikle önemlidir.

Cebirsel geometri, polinom denklem sistemlerinin çözümlerini ele alır.

Doğrusal Cebir, kapsadığı ve bahsettiği tekniklerden ve teoremlerden çoğunu kullanan Bilgisayar Programcılığı alanında birçok ilgili konu vardır.

LINK: Lineer Cebir Ders Notu İndir

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir