LYS Matematik Matris ve Determinant Cevaplı Yaprak Test

Başlangıç seviyesi için LYS Matematik Matris ve Determinant konusu hakkında Cevaplı Yaprak Test PDF‘si indirebilirsiniz. PDF’yi indirmeden önce yorum yapabilirsiniz.

Genellikle ai, j ile gösterilen m × n matrisindeki A tek tek kalemler, burada max i = m ve max j = n, elemanları veya girdileri olarak adlandırılır. [4] Aynı boyuta sahip oldukları sürece (her matris aynı sayıda satır ve diğeriyle aynı sayıda sütun içerir) iki matris eklenebilir veya eleman bazında çıkarılabilir (bkz. Uyumlu matris). Bununla birlikte, matris çarpımı kuralı, iki matrisin yalnızca birinci sütunların sayısının ikinci satırdaki sayıya eşit olduğu (yani, iç boyutlar aynıdır, Am, n × Bn, P). Herhangi bir matris elemanlarla ilişkili alanlardan bir skalarla çarpılabilir. Matrislerin önemli bir uygulaması doğrusal dönüşümleri, yani, f (x) = 4x gibi doğrusal fonksiyonların genellemelerini temsil etmektir. Örneğin, üç boyutlu uzayda vektörlerin dönüşü, bir döndürme matrisi R ile temsil edilebilen doğrusal bir dönüşümdür: v eğer bir vektörün uzaydaki bir konumunu açıklayan bir sütun vektörü (yalnızca bir sütunla bir matris) varsa, Ürün Rv, bir rotasyondan sonra o noktanın konumunu açıklayan bir sütun vektörüdür. İki dönüştürme matrisinin çarpımı, iki doğrusal dönüşümün bileşimini temsil eden bir matristir. Matrislerin bir başka uygulaması doğrusal denklem sistemlerinin çözümünde bulunur. Eğer matris kare ise, onun determinantını hesaplayarak bazı özelliklerini çıkarmak mümkündür. Örneğin, bir kare matrisi, eğer determinantı sıfır değilse ve sadece eğer bir tersi vardır. Doğrusal dönüşümü geometrisine dair bilgiler, matrisin özdeğerleri ve özvektörlerinden elde edilebilir (diğer bilgilerle birlikte).

LYS Matris ve Determinant PDF İndir

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir