Zeka Soruları

Şafak Bulut – Zeka Soruları PDF İndir

Hafızanızı dinç tutacak ve zekanızı test edecek Şafak Bulut Zeka Soruları kitabını indirme bağlantısına tıklayarak indirebilirsiniz.

Zeka Soruları

Bir zeka bölgesi (IQ), insan zekasını değerlendirmek için tasarlanmış çeşitli standart testlerden birinden elde edilen toplam puandır. “IQ” kısaltması, 1912’de yayınlanan bir kitapta savunduğu istihbarat testleri için skorlama metodunu kullandığı Alman terim Intelligenzquotient için psikolog William Stern tarafından hazırlandı. Tarihsel olarak IQ, bir kişinin kronolojik yaşına göre bir zeka testi uygulayarak elde edilen zihinsel yaş skoruna bölünerek elde edilen ve hem yıllar hem aylar cinsinden ifade edilen bir puandır. Elde edilen kesir 100 ile çarpılır ve IQ skoru elde edilir. Mevcut IQ testleri geliştirildiğinde, normal örneklemin medyan ham skoru IQ 100 olarak tanımlanır ve her standart sapma (SD) yukarı veya aşağı olan skorlar, 15 IQ noktası daha büyük veya daha düşük olarak tanımlanır Tarihsel olarak. Bu tanıma göre, nüfusun yaklaşık üçte ikisi IQ 85 ve IQ 115 arasında puan almaktadır. Nüfusun yaklaşık yüzde 5’i, 125’in üstünde ve 75’in altındaki yüzde 5 puan almaktadır.

IQ skorlarının morbidite ve mortalite, ebeveyn sosyal statüsü,  ve biyolojik ebeveyn IQ gibi faktörlerle ilişkili olduğu gösterilmiştir. IQ’nun kalıtsallığı yaklaşık yüz yıldır araştırılsa da, kalıtım derecesinin tahminleri ve miras mekanizmaları hakkında tartışma devam etmektedir.

IQ puanları eğitim yerleştirme, zihinsel özürlülüğün değerlendirilmesi ve iş başvurularının değerlendirilmesi için kullanılır. Öğrenciler standartlaştırılmış testler üzerindeki puanlarını arttırdıklarında bile bellek, dikkat ve hız gibi bilişsel yeteneklerini her zaman iyileştirmemektedirler. Araştırma bağlamlarında, iş performansının ve gelirin öngördürücüleri olarak incelenmiştir. Ayrıca, popülasyonlarda psikometrik istihbarat dağılımlarını ve onunla diğer değişkenler arasındaki korelasyonları incelemek için kullanılırlar. Birçok popülasyon için IQ testlerindeki ham puanlar, 20. yüzyılın başlarından bu yana on yılda üç IQ puanına ölçeklenen ortalama bir oranda yükseliyor; Flynn etkisi adı verilen bir fenomen. Alt test puanlarındaki artışların farklı desenlerinin araştırılması da insan istihbaratına ilişkin güncel araştırmaları bilgilendirebilir.

LINK: Şafak Bulut – Zeka Soruları

Yazar: admin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir